COVID-19 ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (500) လၢၼ်ႉၵေႃႉ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇသေ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၶၢၼ်ၸႂ် တႃႇႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵွတ်းႁဵၼ်ႈၽၢၼ် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼမ်တိူဝ်းလိူဝ်ၵဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းၽွင်ႇတေးသိၼ်း ဢွၵ်ႉသ်ၽႅမ်း (Oxfam Foundation) လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်း ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈၵႃႉၶၢႆ ၸိုင်ႈမိူင်းတေႃႇၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵိုတ်းယိုတ်းဝႆႉတင်းမူတ်းယဝ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ သုၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃၶေႃႈမုၼ်း King’s College London လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်း သုတ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (30) ပီႊ ဢၼ်ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် တိူဝ်းၶိုၼ်ၼမ်ၸိူင်ႉၼႆ လႄႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် ဢၼ်ၸုမ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN) တမ်းဝၢင်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် တေႃႇထိုင် ၼႂ်းပီႊ 2030 ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢႆလၢႆမိူင်း ၸႂ်ႉပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၵူၼ်းႁႃၸဝ်ႉၵိၼ်ၶမ်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႃႈႁႅင်းၸၼ်ႉတႅမ်ႇလႂ် ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တင်းၼမ်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵွတ်းၽၢၼ် တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈ ၸူဝ်ႈၽွင်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်း မွၵ်ႈ (500) လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်လိူဝ်သေ ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းလဵဝ် မီးၵူၼ်းပဵၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (33,536) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်တင်းမူတ်း (468,895) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ (1,900) ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉ သဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး (16,697) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 April 2020 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ (210) မိူင်း (210 countries and territories)၊ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းပဵၼ် COVID-19 တင်းမူတ်းမီး (1,605,793) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တင်းလုမ်ႈၾႃႉ မီး (95,766) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃသေ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်း ၶိုၼ်း မီး (357,003) ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း − www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 10 April 2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း 14:35 မူင်း)။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း