COVIDI-19 ဢိၼ်းတီးယႃး တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်းလူႉတၢႆ မိူၼ်ဝႂ်မႆႉႁူင်ႈ

ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လူႉတၢႆၼိုင်ႈဝၼ်း 3,500 ၵေႃႉ တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼိုင်ႈဝၼ်း တိူဝ်းၶိုၼ်ႈၸမ် 400,000 ယွၼ်ႉၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးၸီႉၸမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ဢၼ်ဢိၼ်းတီးယႃးႁွင်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းပင်းၵေႃးလ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ B.1.618 ၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး ၸၼ်ႉႁၢႆႉႁႅင်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ၽႄႈလၢမ်းဝႆးၽႂ်းယဝ်ႉ ယင်းၶႃႈသၢႆၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ဝႆးၽႂ်းထႅင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼွၼ်းလူႉတၢႆ ၸွမ်းၽင်ႇတၢင်းလူတ်ႉၵႃး ဢမ်ႇပိူင်ႈသင်ၵၼ်တင်း ဝႂ်မႆႉႁူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ လၢႆၽၢႆႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ တႄႇၸဵမ်ႈမိူဝ်ႈ ၼႂ်းပီႊ 2008-2009 မႃးၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်း 1.28% ၵူၺ်းလႄႈ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉငိုၼ်း ဢေႇႁႅင်းတႄႉတႄႉ မိူဝ်ႈမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်း ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းၵၼ်တင်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီတူၵ်းၸႂ်လူင်လၢင်ယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း တႃႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၵူၺ်း ၼမ်သုင်ထိုင် 17% လွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ထုၵ်ႇၺႃးၸီႉၸမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇဝႆႉလွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸိုင်ႈမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AFP

ၼႂ်းမိူဝ်ႈငိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸိုင်ႈမိူင်းဢေႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇယူတ်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸွမ်းႁူင်းယႃၵေႃႈ ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈလႆႈသေ တႃႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်းလႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉယူႇ ပႅၵ်ႉသမ်ႉလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈပၼ်တၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတၢင်မိူင်းၾရင်ႇသဵတ်ႇ တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လူႉတၢႆၼမ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး လုမ်ႈၾႃႉလူင်ၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆသေ ၾရင်ႇသဵတ်ႇ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ဢိၼ်းတီး 8 ၶိူင်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၸွႆႈထူၺ်ႈၸႂ် ထႅင်ႈ 28 ၶိူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 370,059 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တင်းမူတ်းမီး 19,919,715 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ 3,422 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 218,945 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 16,281,738 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: AFP

မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီး ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၼမ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 33,180,441 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 591,062 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 25,823,800 ၵေႃႉ၊ တီႈမိူင်းပရႃႇသီးလ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတင်းမူတ်းမီး 14,754,910 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆမီး 407,775 ၵေႃႉ လႄႈ ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 13,278,718 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇ 220 မိူင်း ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၸွတ်ႇတူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉမီး 153,498,053 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ႁုပ်ႈၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆ တင်းမူတ်းမီး 3,216,383 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ်ယူတ်းယႃၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 130,833,944 ၵေႃႉ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း – www.worldometers.info/coronavirus/ ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 11:40 မူင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း