CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 31 March 2021 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မုင်ႈမွင်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်တေႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်မီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း၊ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းၶေႃၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈဝႆႉ တႃႇႁႂ်ႈဝႃႇတၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ယိုၼ်းယၢဝ်း သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈ တႃႇပဵၼ်မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ယူႇယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်လၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းယူႇၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 သေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးလႄႈ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၵေႃႈ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယိူင်းဢၢၼ်းၼင်ႇႁိုဝ် တေလႆႈတိုၵ်းမူၺ်ႉလွၵ်းပိူင် ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းႁႂ်ႈမူတ်းႁၢႆ၊ တေလႆႈပူတ်းယႃႉ မၢႆမီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၊ တေလႆႈၵေႃႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ၊ တေလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆသေ ပိူင်ၾၢင်ႁၢင်ႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢၼ်ၸုမ်းပၼ်ႁႅင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးမႃးတီႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 31 March 2021 ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းယႃႉ ပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၵႂႃႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် CRPH ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း