CRPH ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁူမ်ႈမိုဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵႅဝ်ႈသႅင်ၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ် သႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမတီႇတူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw – CRPH) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၼႄၵႅဝ်ႈသႅင် ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းပီႊ 2021 သေ သိုဝ်ႉၶၢႆပေႃးၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ် သႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ/ၸိုဝ်ႈသဵင်ဢမ်ႇလီ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ CRPH ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းယူႇသေ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်းလႄႈ ၽွင်းယၢမ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ်ယူႇၼႆႉ သမ်ႉတေဢဝ်ၵႅဝ်ႈသႅင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉႁႄႉႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆၵႅဝ်ႈသႅင် ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၶွမ်ႇပၼီႇၶဝ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵႅဝ်ႈသႅင်ၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သင်ထူပ်းႁၼ်ၺႃးဝႃႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းသိုဝ်ႉၶၢႆၵႅဝ်ႈသႅင်ၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် တေဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်ၶဝ် သႂ်ႇၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆၸိုဝ်ႈသဵင်လူႉ (Black List) သေ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးသင်သေလွင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး  တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈမီးၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း