Donald Trump တိုၵ်းသူၼ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ႁႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁွင်ႇၵွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 August 2019 ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ Donald Trump တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇတီႈ Twitter ဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ Xi Jinping ထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈ Donald Trump တႅမ်ႈၼႂ်း Twitter ၶွင်မၼ်းဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ Xi Jinping ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ သေဢမ်ႇၵႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉယမ် ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ Xi Jinping တေဝႆႉၸႂ်ၵရုၼႃႇသေ ၶႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇလႆႈဝႆးဝႆး ၊ သင်ဝႃႈ တၢင်တူဝ် ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ Xi Jinping ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၶဝ် ပေႃးၼႆၸိုင် လွင်ႈၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇၵေႃႈ တေသုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ လွင်ႈၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ Xi Jinping တေၵႂႃႇတီႈႁွင်ႇၵွင်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၶႄႇ ဢမ်ႇလႆႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းလူင်ၵဵဝ်ႇၵပ်းမိူင်းပိတဵင်ႇ မိူင်းၶႄႇ Liu Xiaoming လၢတ်ႈၼႂ်း ပၢင်သပ်းလႅင်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈဝဵင်းလၼ်ႇတၼ်ႇ မိူင်းပိတဵင်ႇၼၼ်ႉဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇၼႆႉ ၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈသုၵ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ၊ သင်ဝႃႈလွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇ ႁုၵ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းမႃးပေႃးၼႆၸိုင် ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ တေဢမ်ႇယူႇလၢႆလၢႆသေတူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၶၢဝ်ႇ ဢေႇပီႇ လႄႈ ဢေႇဢႅတ်ႉပီႇ ဢွၵ်ႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈဢိၵ်ႇတင်း တပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းၶႄႇ ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ တင်းၼမ် ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းတီႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း သျိၼ်ႇသိၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေယဝ်ႉ သၢႆငၢႆၼမိၵ်ႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႄၵၢင်ၸႂ် တီႈႁွင်ႇၵွင်ႇၵေႃႈ ႁုၵ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းလိူဝ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 August 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရီႇၵၢၼ်ႇ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း မိူင်းၶႄႇဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပလိၵ်ႈလႄႈသိုၵ်း မိူင်းၶႄႇ တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းတီႈ လႅၼ်လိၼ် မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇ တိတ်းၸပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉ ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းမိူင်းၶႄႇ လႄႈ ႁွင်ႇၵွင်ႇတင်းမူတ်း ႁႂ်ႈယုမ်ယမ်ၼပ်ႉထိုဝ် ႁဵတ်းၸွမ်း လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ် လွင်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵွၼ်းၶေႃ ၵူၼ်းမိူင်းႁွင်ႇၵွင်ႇသေ ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း