EU တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ် သူင်ႇမၢၵ်ႇလူင် ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း 1 လၢၼ်ႉလုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၽွင်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ဢၼ်မီးၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း 17 ၸိုင်ႈမိူင်း လႄႈ မိူင်းၼေႃႇဝူၺ်း ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင် Brussels မိူင်းပႄႇလ်ၵျႅမ်ႇ Belgium လႄႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တေႁႃမၢၵ်ႇလူင် သူင်ႇပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း တီႈဢေႇသုတ်း 1 လၢၼ်ႉလုၵ်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 2 ႁဵင်လၢၼ်ႉယူးရူဝ်ႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီႊ တၢင်းၼႃႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇသူင်ႇမၢၵ်ႇလူင်ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ တေၸႅၵ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ် 2 တွၼ်ႈ၊ တွၼ်ႈထီႉ 1 ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) တေႁူမ်ႈငိုၼ်း 1 ႁဵင်လၢၼ်ႉယူးရူဝ်ႇသေ ႁႃမၢၵ်ႇလူင် ဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်း ၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ သူင်ႇပၼ်ယူႇၶရဵၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် May 2023 တေသဵင်ႈလႄႈ တွၼ်ႈထီႉ 2 သမ်ႉ တေႁူမ်ႈငိုၼ်းထႅင်ႈ 1 ႁဵင်လၢၼ်ႉယူးရူဝ်ႇသေ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁႃသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇလူင် 155 mm သူင်ႇပၼ် ယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ EU ၼႆႉ လႆႈမီးမႃးဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇဝႃႈ ယူႇၶရဵၼ်းလူဝ်ႇမၢၵ်ႇလူင် ၼိုင်ႈလိူၼ်လႂ် 350,000 လုၵ်ႈ တႃႇႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းရၢတ်ႉသျႃး လႄႈ ပိုတ်းယိုဝ်းတုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းယူႇၶရဵၼ်း လၢတ်ႈယုၵ်ႉယွင်ႈ လွင်ႈတႅပ်းတတ်းသဵၼ်ႈၸႂ်ၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) ဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွၵ်းၵဵမ်းလႄႈ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ယူႇၶရဵၼ်းတိုၵ်ႉလူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းႁူဝ်ၼႃႈပၵ်းပိူင် ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းၶွင် ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) လႆႈဢွၵ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉဝႃႈ လွင်ႈၸတ်းႁႃမၢၵ်ႇလူင်ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸမ်ပဵၼ် ပေႃးဢမ်ႇၸႂ် ၸိူင်ႉၼၼ် ယူႇၶရဵၼ်းတေပဵၼ်ၽၢႆႇယွမ်းၵၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းလႄႈ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးလႆႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇယူႇၶရဵၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ် 50,000 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉ ၽၢႆႇတၢင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႇလဵဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၸွႆႈထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်းထႅင်ႈ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 350 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး မၢၵ်ႇၵွင်ႈတႃႇယိုဝ်းၵႅတ်ႇမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး  Haimar ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇလူင် 155 mm လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် Howitzer ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း