EU ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၵႃႉၶၢႆတေႃႇၵၼ်ယူႇ

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ EU ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ဢဝ်မႆႉၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇသေတႃႉ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းၵႃႉၶၢႆ လၵ်ႉသိုဝ်ႉမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၽၢၼ်ႇတၢင်းမိူင်းဢီႇတလီႇသေ ၵႂႃႇၶၢႆတေႃႇ လၢႆလၢႆမိူင်းၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 1 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၶူၼ်ႉႁႃၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈသၽႃႇဝသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ (EIA) ဢဝ်တင်းသၢၵ်ႈသေႇ လၵ်းထၢၼ်သေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မီးၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ဢၼ် EU တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ တေႃႉတၢင်ႇမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU တိူဝ်းပိၵ်ႉဢိုတ်း ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းၵုၼ်ယူးရူပ်ႇဝႆႉႁၢဝ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈတင်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ႁပ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃးၸဵမ်မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီး လွင်ႈလၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵႃႉၶၢႆမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇယူႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း ၼႂ်းၵၢၼ်လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇမႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ လတ်းၽၢၼ်ႇတၢင်း ၵူၼ်းၵႃႉမႆႉဢီႇတလီႇသေၶဝ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်း EIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ မီးၸုမ်းၵႃႉၶၢႆမႆႉဢီႇတလီႇယူႇ 27 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵၢၼ်တေႃႉတၢင်ႇမႆႉၶဝ်ႈၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆ ယင်းတိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ မႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢဝ်ၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းယူးရူပ်ႇ တႃႉသၢင်ႉငိုၼ်း  1.5 လၢၼ်ႉယူႇရူဝ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၾဵၵ်ႉ တူဝ်ႇရႃႇတီႇ Faith Doherty ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်း EIA လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၼႆႉ ပေႃးထၢမ်တူၺ်း ၸုမ်းၵူၼ်းၵႃႉၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ EU မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉလႄႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်သေ ၸင်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉဢဝ်ၶၢႆၼႂ်းယူးရူပ်ႇ၊ ပေႃးဢမ်ႇမီး ဝႂ်ၶွၼ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ၵေႃႈ တေဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉၵႂႃႇၶၢႆၼႂ်းယူးရူပ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၾဵၵ်ႉ တူဝ်ႇရႃႇတီႇ Faith Doherty ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ EU ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈတမ်းဝၢင်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆမႆႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေတႃႉၵေႃႈ တူဝ်ၶဝ်တႄႉ လုတ်ႈႁၢမ်းတႃႇတေၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လွင်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၼိူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း