EU ပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်း ၶွမ်ႇမၼီႇ Meta ယွၼ်ႉသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ

ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Meta  ယွၼ်ႉပူၼ်ႉပႅၼ် ၶေႃႈသင်ႇလုမ်းတြႃးသေ သူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ပၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNN World ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 23 May 2023 (လိူၼ် ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၼၼ်ႉဝႃႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ (EU) လႆႈပၼ် တၢမ်ႇငိုၼ်း ၶွမ်ႇပၼီႇ Meta ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇၵုမ်းၵမ် Facebook တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 1,200 လၢၼ်ႉယူးရူဝ်ႇ လူၺ်ႈလွင်ႈတၢင်းသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၼႂ်းယူးရူပ်ႇ ပၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉတေမီးၶေႃႈသင်ႇလုမ်းတြႃးဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉသေတႃႉ ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ Meta ယင်းတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်းၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၼႂ်း EU ပၼ်တီႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယူႇသေ လႆႈထုၵ်ႇၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်းသုင်တီႈသုတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းပိုၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈမီးမႃးသေဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းလႆႈပၼ်တၢမ်ႇငိုၼ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Amazon တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 746 လၢၼ်ႉယူးရူဝ်ႇ ယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ Mate ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၶွမ်ႇပၼီႇလႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook ၶၢမ်ႈ Atlantic ၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် October 2022 ပူၼ်ႉမႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႇပၼီႇ Mata ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင် Facebook, WhatsApp လႄႈ Instagram လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေယိုၼ်ႈလိၵ်ႈတေႃႇသူႈဢမူႉၶတီး ၵႂႃႇတီႈလုမ်းတြႃးၶိုၼ်းသေ တေဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း Facebook သင်သေလွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း