EU ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈ 10 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးတင်း  ၶွမ်ႇပၼီႇ Myanmar Economic Holdings Ltd (MEHL) လႄႈ Myanmar Economic Corporation (MEC) ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႅင်ႈၼႆႉ ပဵၼ် မၢၼ်းၺဵင်းမွင်ႇ၊ တဵင်းၺုၼ်ႉ၊ ၶိၼ်ႇမွင်ႇသူၺ်ႇ၊ ဢေးၼူႉၸိင်ႇ၊ Jeng Phang ၼေႃႇထွင်ႇ၊ မွင်းႁႃႇ၊ လုင်းၸၢႆးလူင်းသႅင်၊ ၸေႃးတၼ်ႇၼီႇယႄႇ၊ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ပၺႃးဢွင်ႇမူဝ်း လႄႈ ၶျိတ်ႉၼၢႆႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶွမ်ႇပၼီႇ 2 ဢၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈပဵၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယႃႉလူႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ သေဢမ်ႇၵႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ သုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီးၵႂႃႇ 35 ၵေႃႉယဝ်ႉသေ ယူႇတီႈ EU လႆႈႁုပ်ႈယိုတ်းပႅတ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းၸိူဝ်းၶဝ် လႄႈ ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃး လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပႃး ၼင်ႇႁိုဝ်ၶွမ်ႇပၼီႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။  

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးထႅင်ႈ ၼႂ်းၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ယဝ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီးဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ၊ မိူၼ်ၼင်ႇ လွင်ႈတေႃႉသူင်ႇၵႃႉၶၢႆ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈယိပ်း ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ၶိူင်ႈၵုမ်းထိင်း တႃႇပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်း ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃး  လွင်ႈတေဢမ်ႇၽိုၵ်းသိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။    

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းလူလွမ်ၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 19 April 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်တၢႆ မီးထိုင် 738 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းသမ်ႉ မီးထိုင် 4,285 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း