EU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ဢႃႇသီႇယၼ်ႇလႆႈႁူပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁူပ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ EU ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းႁႂ်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်မၼ်း ၶႂ်ႈႁူပ်ႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof ႁူပ်ႉထူပ်းတင်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇသေ ၸင်ႇလႆႈ မႃးဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တိုၵ်းသူၼ်းလၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ EU ၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူဝ်ႇမီး တူဝ်တႅၼ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (CRPH) ၊ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၊ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်၊ ၸုမ်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈလႆႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လိူဝ်သေတူဝ်တႅၼ်းၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်းယဝ်ႉ ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ် လူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇသေ ယူႇတီႈတၢင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇၵေႃႈ တေၸွႆႈထႅမ်ၼင်ႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ မီးၵၢင်ၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ တေႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၸွမ်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ၊ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတင်းသင် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ သွင်ၽၢႆႇတုမ်ႉတွပ်ႇၵၼ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်း ၽွင်းတၢင်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ Erywan Yusof မႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 ၼႆႉ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢၢၼ်း ႁူပ်ႉထူပ်းလၢႆၽၢႆႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပၼ်ၶႂၢင်ႉ ႁူပ်ႉၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈႁူပ်ႉၼၼ်ႉတင်းမူတ်းသေ ၶၢဝ်းတၢင်း Erywan Yusof ၼႆႉ လႆႈလူႉၵႂႃႇ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း Erywan Yusof ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈႁူပ်ႉၸွမ်း ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူပ်ႈပႃး ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈတင်းသဵင်ႈၼၼ်ႉ ဝႆႉယူႇ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်းတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တႃႇတေပၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၽူႈဢၼ်တိုၵ်ႉလႆႈတေႃႇသူႈတၢင်းၽိတ်း ဢမု( ၶတီး) ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ရူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယင်းတုၵ်းယွၼ်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢူးဝိၼ်းမျိၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃး ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တင်းသဵင်ႈၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း