Facebook မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ 6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ လူႉသုမ်း 6,000 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၢႆ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 4 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တႄႇယၢမ်းမူင်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 22:15 မူင်း (ယၢမ်းမူင်းမိူင်းတႆး) ၼၼ်ႉသေ ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်း Application ဢၼ်မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ် Facebook လႄႈ Instagram မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇလႆႈ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉ Application ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ Facebook, Instagram, WhatsApp တႄႇၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢၼ် မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ႁိုင်ယၢဝ်းၼၢၼ်းလၢႆလၢႆၸူဝ်ႈမူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁူမ်ႈပႃး ၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook မၢၵ်ႉ သူႇၵႃႇပၵ်ႉ Mark Zuckerberg လူႉသုမ်းငိုၼ်းၵႂႃႇထိုင် 6,000 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 6 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈတူဝ် မၢၵ်ႉ သူႇၵႃႇပၵ်ႉ Mark Zuckerberg ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Application ဢၼ်ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ႁဵတ်းဢွၵ်ႇဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႉ သူႇၵႃႇပၵ်ႉယွမ်းၼွမ်းဝႆႉဝႃႈ − Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈယဝ်ႉ၊ လွင်ႈဢၼ်မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၵႂႃႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယွမ်းၼွမ်းထိုင် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတင်းသဵင်ႈယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇ၊ ၵဝ်ၶႃႈငိၼ်းႁပ်ႉႁူႉ ယူႇဝႃႈ သူၸဝ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ App ၸိူဝ်းၼႆႉသေ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်သူ မွၵ်ႈၵႃႈႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Facebook မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ် ၸႂ်ႉဢမ်ႇလႆႈ 6 ၸူဝ်ႈမူင်းပၢႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ လူႉသုမ်း 6,000 လၢၼ်ႉ တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇပၢႆ
မၢၵ်ႉသူႇၵႃႇပၵ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook

လွင်ႈလူႉသုမ်းၼႆႉ ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ မၢၵ်ႉသူႇၵႃႇပၵ်ႉ လူတ်းယွမ်းလူင်းၸၼ်ႉ ၽူႈမၢၵ်ႈမီးလိူဝ်ပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ယွမ်းလူင်းထိုင်ၸၼ်ႉထီႉ 6 ဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ Facebook ၼႆႉ ပဵၼ် Application ဢၼ်မီးၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်သုတ်း ၼႂ်းပီႊ 2021 တူဝ်ႈတင်းလုမ်ႈၾႃႉသေ မီးၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇမွၵ်ႈ 2,850 လၢၼ်ႉၵေႃႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းႁၼ်ၾႆးၶဵဝ်ယူႇၵူႈလိူၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ်တႄႉၵေႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook မီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ဢိၼ်ႇတိူဝ်ႇၼႅတ်ႉၼႂ်းၶွမ်ႇပၼီႇ Facebook ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈယႃႉၵဝ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်လႆႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း