G7 ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈ တေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 June 2022 (ဝၼ်းလိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ပဵၼ်ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း G7 တီႈ ၸႄႈမိူင်း Bavaria မိူင်းၵျႃႇမၼီႇသေ ၽူႈၼမ်း G7 ၶဝ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ယိုၼ်ယၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼၵ်းၼႃ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်ယူႇၶရဵၼ်း ႁိုင်လႆႈၼင်ႇၵႃႈႁိုင် ဢမ်ႇဝႃႈၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်ငိုၼ်း၊ ၵၢၼ်ၽွင်းတၢင် လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယင်းသိုပ်ႇတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ၵိုတ်းယိုတ်းလွင်ႈၶတ်းၶႂၢင်ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းယူႇၶရဵၼ်းလၢႆလၢႆတီႈ၊ ၵၢဝ်ႇၼႄးပႃးရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ မီးၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ တေႃႇၵူၼ်းတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ် ရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးပႃးပေလႃႇရုတ်ႉဝႃႈ ၸွႆႈရၢတ်ႉသျႃး ၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆယူႇ။

ၸွမ်ၸိုင်ႈယူႇၶရဵၼ်း ဝူဝ်ႇလူဝ်ႇတီႇမီရ်ႇ သေႇလႅၼ်ႇသၵီႇ ၵေႃႈ လႆႈလၢတ်ႈတီႈပၢင်ၵုမ် G7 ၽၢၼ်ႇတၢင်း Video ဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းယူႇၶရဵၼ်းၼႆႉ သုတ်းသဵင်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵင်ႈပီႈၼႆႉ ဢွၼ်တၢင်းတေထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်း ယွၼ်ႈပိူဝ်ႈတေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ သိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယွၼ်ႉႁႅင်းၵတ်းလႆႈလႄႈ တုၵ်းယွၼ်း သူင်ႇႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ သႅၼ်းၶိုၵ်ႉသႅၼ်းယႂ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၶွမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇရၢတ်ႉသျႃး ႁႂ်ႈၼၵ်းၼႃလိူဝ်သေၵဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၼမ်း G7 ၶဝ်ၵေႃႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေၶွမ်ႈသပိတ်ႈတေႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ ႁႂ်ႈတိူဝ်းလိူဝ်မႃးထႅင်ႈဢမ်ႇၵႃး ယင်းတေၶွမ်ႈသပိတ်ႈပႃး ပေႇရႃႇရုတ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉထႅင်ႈသေ တေတိူဝ်းလွင်ႈၶွမ်ႈသပိတ်ႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇဢွၵ်ႇၶမ်း လႄႈ ၼမ်ႉမၼ်းထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽူႈၼမ်း G7 ၼႆႉ တူၵ်းယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးဢၼ်မိပ်ႇငႅၼ်းႁႂ်ႈ ၸုမ်း G7 ၼႄပၼ်လွင်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၼိုင်ႈၸႂ်လဵဝ် တႃႇႁပ်ႉမိုဝ်းၸွမ်း ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ယူႇၶရဵၼ်းလႄႈရၢတ်ႉသျႃး ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်း G7 ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၼႆႉ 7 ၸိုင်ႈမိူင်း ဢၼ်မီး ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ၊ ၶႅၼ်ႇၼေႇတႃႇ၊ ဢင်းၵိတ်ႉ၊ ၵျႃႇမၼီႇ၊ ၾရင်ႇသဵတ်ႈ၊ ဢီႇတလီႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ သေ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးတူဝ်တႅၼ်းႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း