HRW သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 October 2019 ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (HRW) ဢၼ်မီးတီႈ ၼယူးယွၵ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေး တင်းမူတ်း ဢၼ်လူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈတေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေး ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်မီးတီႈ Cox’s Bazar မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း တေၵေႃႇသၢင်ႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် Sheikh Hasina ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ၸီႉသင်ႇဝႆႉၼႆ ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼႂ်းမိူင်း ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 September 2019 ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်ၼႆႉသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ တေပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၵႂႃႇမႃး ၵူၼ်း ပၢႆႈၽေးၶဝ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 October 2019 ၸုမ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း HRW ၸင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသၢၼ်ၶတ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

Brad Adams ၵေႃႉပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႂ်း HRW လၢတ်ႈဝႃႈ ယႃႇဝႃႈတေတူၺ်းထိုင်ၵႅတ်ႇၶႄပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် သမ်ႉတေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ်သေ ဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈၵုမ်းၶင်ၸိူင်ႉၼၼ် ပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေးၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈမီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ လႄႈ လွင်ႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းသေ ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တေမီးလွင်ႈမႆႈၸႂ်ၼႆ မႅၼ်ႈယူႇ ၊ ဢွင်ႈတီႈၶႅမ်ႉပၢႆႈ ၽေးၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈယူႇ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် ၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေး ဢိၵ်ႇတင်း တေၵေႃႇသၢင်ႈ ၶဵင်ႇယၢမ်းၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈသေ ဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ၵုမ်းၶင်တႄႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းဢွၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။
Brad Adams လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပၼ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇမႃး ၊ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တႃႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်လဵင်ႉလူတူဝ်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ တေလွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၢမ် တေၵိုတ်းယင်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ HRW တိုၵ်းသူၼ်းၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅမ်ႉပၢႆႈၽေး ရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ဢၼ်မီးတီႈပင်းၵလႃးတဵတ်ႉၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ် ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈၵေႃႈ ၼမ်မႃးလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းထိင်းလႆႈၼၼ်ႉ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 September 2019 ဝၢႆးသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပင်းၵလႃးတဵတ်ႉ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈလႅင်းၼဵတ်ႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈတေ လွမ်ႉႁူဝ်ႉ လဵၵ်းၼၢမ် ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း-VOA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း