ICRC ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 May 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း (International Committee of the Red Cross- ICRC) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ မွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေးသေ ပၢႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်း ဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး၊ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ်တီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၶဝ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇ သွၼ်ႈသဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး လၢႆဝၼ်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် မိူင်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်ယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလီႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ တႃႇမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း 34 လင် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းၶႂၢႆႇၶႃပႄလႅင် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈဝၢၼ်ႈလီႈ တႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈႁိူၼ်းယေး ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တင်ႈတႄႇၼႂ်းလိူၼ် February 2021 ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တင်း TNLA ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ႁူမ်ႈၵၼ်သေ  ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢိၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈသေ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လူႉၵွႆတင်းၼမ်သေဢမ်ႇၵႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – MeKong News

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း