KIA သိမ်းလႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) ၶွင် TNLA ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) 3 လမ်း ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼၼ်ႉ လတ်းၽၢၼ်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် တပ်ႉၸုမ် 6 သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ−မူၸေႊ။

KIA သိမ်းလႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) ၶွင် TNLA ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 March 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:45 မူင်း ၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ 3 လမ်း ၶွင် TNLA လုၵ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၸႄႇလၢၼ် သေ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတီႈ သၢႆးမေႃႇတွင်ႇ (ZAIMAW BUM) ဢၼ်ပဵၼ်ငဝ်ႈတပ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း 1 သိုၵ်း TNLA ၼၼ်ႉလႄႈ ထုၵ်ႇတပ်ႉၵွင် 9 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 6 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၵႃးလမ်းလိုၼ်းသုတ်းသေ တီႉၺွပ်းလႆႈပႃးၵူၼ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းၶၢင် သိမ်းပႅတ်ႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ  (Acid) 1 လမ်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ်  ႁွတ်ႈၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ၊ ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 4 March 2023 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းထိုင် 18:00 မူင်း ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈဢဝ်ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ဢၼ်တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၸုတ်ႇၾႆးပႅတ်ႈ ၸွမ်းၸိူဝ်းၼႂ်းလွႆ၊ ပေႃးဝႃႈလူမ်းထူဝ်းၼႆ လႆႈငိၼ်းပႃးသႅဝ်ဢၢႆၵေႃႇ၊ ဢၢႆဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵမ်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

KIA သိမ်းလႆႈၵႃးတၢင်ႇၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ (Acid) ၶွင် TNLA ဢၼ်တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ယႃႈမဝ်းၵမ်

ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈတႄႉ တပ်ႉၸုမ်း 1 TNLA ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈငဝ်ႈတပ်ႉၸုမ်းၶဝ် သၢႆးမေႃႇတွင်ႇ ၼၼ်ႉ မီးမႃးပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ယဝ်ႉ၊ ၶဝ်ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းဝႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၼႆသေ ႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ၊ တၢင်းၽၢႆႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA လႆႈယႃႉပႅတ်ႈ ၼမ်ႉဢႅတ်ႉသိတ်ႉ ဢၼ်တႃႇတေၵႂႃႇတူမ်ႈႁုင်ယႃႈၶဝ်ၼၼ်ႉ လႄႈ သိုပ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉပႃးထႅင်ႈ ၵူၼ်းၶဝ် 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းတႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းယဝ်ႉလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႄႉ လႆႈဝႆႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ  ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်ၽႂ်လႂ် ၵႂႃႇယုင်ႈၸွမ်းၶဝ်၊  မၢင်ပွၵ်ႈၵႆႉလႆႈငိၼ်းထႅင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇႁၼ်တူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၵၼ်ဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်း TNLA ၵႆႉႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸွမ်းလၢၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈ TNLA ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႄႈ  လီမႆႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇ ဢၼႃႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈႁဝ်းတေႉတေႉ၊ တွၼ်ႈတႃႇဢၼႃႇၵၢတ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈပူၼ်ႉလွတ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းငၢဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉတေႉယဝ်ႉ လႄႈ တေၵႂႃႇပိုင်ႈဢိင်ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ တင်းၼမ် တင်းလၢႆသေ လီမႆႈၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽဝ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တေႉတေႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင်ၶၢဝ်ႇတီႈ − ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ