KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA တဵၵ်းႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် (ထုင်ႉလွႆႁူဝ်သိူဝ်) ၸႄႈဝဵင်းမၢၼ်ႈၸေႊ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ မိူင်းၶၢင် ႁႂ်ႈသိုပ်ႇၵဵပ်းငိုၼ်းတွင်းတီႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူႈႁေႃႁိူၼ်း ဝႃႈၼႆ။

KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 March 2020 တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA တႄႇတဵၵ်းႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ ၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈဝဵင်းလူင် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် သၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 25,000 ပျႃးသေ ပေႃးသဵင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ တေလႆႈၵႂႃႇပၼ်သိုၵ်းၶၢင် သေတီႈတီႈ ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉလႆႈသႂ်ႇငိုၼ်း 25,000 ပျႃး ၵူႈလင်ႁိူၼ်း တႃႇၼိုင်ႈပီႊသေ ပေႃးထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် တေသိုပ်ႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇထႅင်ႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ တၢင်းၶၢႆၵုၼ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း၊ သိုၵ်းၶၢင်ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆ လၢႆပီႊထပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ၊ ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆ ၵုၼ်ႇၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇ 25,000 ပျႃး မိူၼ်ႁဝ်းယူႇ ဝႂ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ သိုၵ်းၶၢင်ဢမ်ႇပၼ်၊ သိုၵ်းၶၢင် ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း (ဢမ်ႇပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇ) သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႆႉယူႇတီႈႁိူၼ်းဢူးမႃႇပလၢၼ်ႇ သေၵဵပ်းၶွၼ်ႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2019 KIA ၸီႉသင်လၢတ်ႈ ႁူဝ်ၶွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၵူႈပွၵ်ႉ ၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈ တေလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် တႃႇၼႂ်းပီႊ 2019 တေႃႇပေႃးထိုင် 2020 ၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 တၢင် ၊ ၵိူဝ် 1 ၸွႆႉ ၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ႈ တေသႂ်ႇငိုၼ်း ၼႆၸိုင် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇ ငိုၼ်း 33,000 (သၢမ်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်) ပျႃး ၊ သိုၵ်း KIA ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ႁိူၼ်းလႂ် သၢၼ်ၶတ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် ပေႃးၼႆၸိုင် တၵ်းတေပၼ်တၢမ်ႇၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း