KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈလိူၵ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်

သင်ဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်မႃး တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ တႃႇငိူင်ႉဝႄႈလႆႈလွင်ႈတိုၵ်း တေႃးၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ယူႇၼႆ ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း ၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း KIO ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇသေ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶေႃႈထီႉ 4 လႄႈ 5 ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈလၢတ်ႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈႁႃလၢႆးတၢင်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈသုၵ်ႈယုင်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉႁူဝ်ယွႆႈ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈထီႉ 4 ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်း လႆႈၶဵင်ႇတႃႉ လွင်ႈတၢင်းပဵၼ်ၵႃႇလလူင် COVID-19 လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇၼႆႉ သင်ဝႃႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်မႃးၼႆၸိုင် တေဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလႄႈ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်သေ ၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈထီႉ 5 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း KIO မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သေ လွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈပၼ်ႁႃတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵႄႈလိတ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းၶၢင် KIA  လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ  လွင်ႈၼႆႉၼႆႉ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဝႄႈလွတ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေၸႂ်ႉလၢႆးသိုၵ်းတိုၵ်းတေႃးသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃယဝ်ႉ လႆႈၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်း၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်း ၸုမ်းလူဝ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉမၼ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼေႃႇပူႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵၢၼ်မိူင်း၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၼ်လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ KIO ၼႆႉယဝ်ႉ တေလႅၵ်ႈလၢႆႈၸႂ်ယဝ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈလွင်ႈၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွမ်ႇမတီႇငဝ်ႈငုၼ်း KIO ၶေႃႈထီႉ 1 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတူၵ်းယူႇၼႂ်းလပ်းသိင်ႇ၊ ၶေႃႈထီႉ 2 လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁူပ်ႉၽေးတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ KIO သေ ပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ဢမ်ႇလီ လႄႈ ၶေႃႈထီႉ 3 ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းထိုင် ၼွၵ်ႈမိူင်း လႄႈ မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႂ်းတွၼ်ႈ ၵုမ်းထိင်းႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ယင်းတႅမ်ႈလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်း သိုပ်ႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း