KLPDF ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃး 12 မၢၵ်ႇ ဢၼ်လၵ်ႉတၢင်ႇမႆႉမႃး လမ်းၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေႃးလိၼ်း  Kawlin People Defence Force – KLPDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2021 ၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃး 12 မၢၵ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇမႆႉမႃး တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် သူၺ်ႇပူဝ်ႇ-ၸေႊၼႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေႃးလိၼ်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း KLPDF ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လႆႈဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃး 12 မၢၵ်ႇ လမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လၵ်ႉတေႃႉတၢင်ႇမႆႉမႃးၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတႄႉၵေႃႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယူႇ၊ ပေႃးမိူဝ်းၼႃႈမႃးၼႆ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ယႃႉထိူၼ်ႇၶိူဝ်းပႃႇမႆႉလႄႈ သၽႃႇဝ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉၼၼ်ႉ KLPDF တေႁႄႉႁၢမ်ႈ လႄႈ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵေႃးလိၼ်း KLPDF  ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ၵႃး 24 မၢၵ်ႇ(ၵႃးတွႆး) 3 လမ်း ဢၼ်တေႃႉတၢင်ႇ ပီႇယႃႇ ၵုၼ်ႇၵႃႉတၢင်းၶၢႆ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – KLPDF

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း