KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁပ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁပ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတဵၵ်းတဵင် ပႄႉၵိၼ် လူလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေႁပ်ႉတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် (KA) လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် (KNDF) ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း တင်ႈတႄႇလိူၼ် August 2021 တေႃႇထိုင် လိူၼ် October 2021 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်သမ်ႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃးသွင်း၊ ၸႄႈဝဵင်းတီႇမေႃႉသူဝ်ႇ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပူၵ်းပွင်ႁဵတ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွမ်းပွၵ်ႉ/ဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမယႃႉပႅတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢထမ်ႇမယႃႉပႅတ်ႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးယိူင်းဢၢၼ်း တင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းလႄႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼၼ်ႉယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း