KNU တႅပ်းတတ်း တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်

ပတူဝ်ႇသေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ KNU လၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်ၵုမ်ၵေႃႇမတီႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း KNU ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း တႅပ်းတတ်း တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ တင်ႈတႄႇလိူၼ် November 2018 KNU ၵိုၵ်းယင်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်းသေ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၵႂႃႇ 9 လိူၼ်ပၢႆယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်တေၶိုၼ်းၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈတႃႇတေၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 22 July 2019 တေႃႇထိုင် 9 August 2019 ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ KNU ၼႂ်းၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၽေႃႇတူဝ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်တေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း KNU တင်းမူတ်း တေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈပႃးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း တေဢုပ်ႇ ဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၸွမ်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် ၵၢၼ်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် NCA ၼႆယဝ်ႉ။

ပတူဝ်ႇသေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈ KNU သေ တေသိုပ်ႇၶဝ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း PPST ဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုၵ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ NCA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ တေဢွၵ်ႇၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း PPST တေဢွၵ်ႇ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်း KNU တၢင်းႁၼ်ထိုင် မီးလွင်ႈပိူင်ႈၵၼ်လႄႈ ၸင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵေႃႇမတီႇဢွၼ်ႁူဝ်ငဝ်ႈငုၼ်း KNU ၼႆယဝ်ႉ။

ပတူဝ်ႇသေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈတေႁူမ်ႈႁွမ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တီႈ PPST ၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ တေၵႂႃႇၸွမ်း ပေႃႇလသီႇ လွင်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢူၺ်းလီ KNU ဝႃႈၼႆ ၊ ပၢင်ၵုမ် PPST ၼႆႉတေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 August 2019 တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးသေ ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈယၢင်း KNU တေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ၵုမ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉ KNU ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းလႄႈပၢင်ၵုမ် ၵေႃႇမတီႇႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် UPDJC ဢၼ်လူင်ႈပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸုမ်းယိင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႇတင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းလႆႈသေ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ယွၼ်ႉၼႆလႄႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ပၢင်လူင် 21 ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီႊ ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈတင်းၼႃႈၼႆႉ မီးပီႊပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်း – 7Day
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း