KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိမ်းဢဝ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး

KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ KNU/KNLA တပ်ႉၸုမ်း 6 တပ်ႉၵွင် 17 တပ်ႉၽႄ 1 ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိမ်းဢဝ် တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈလွႆၶူၵ်ႉၶႂႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၶႂႃး ၸႄႈဝဵင်းၵျႃႇဢိၼ်းသဵၵ်ႉၵျီး မိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၶႂႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင် ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉသေ မိူဝ်ႈၽွင်ႈ KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းၼႆႉတႄႉ မီးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ယူႇသဝ်းဝႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူၵ်ႉၶႂႃးၼၼ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) ဢမ်ႇတုမ်ႉတွပ်ႇသင်သေ ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇလႄႈ KNU/KNLA ၸင်ႇသိမ်းဢဝ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) တပ်ႉၸုမ်း 6 ၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ႁူမ်ႈတင်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် (BGF) လႄႈ KNU/KNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵုမ်းၵမ် KNU/KNLA တပ်ႉၸုမ်း 1 ၊ တပ်ႉၸုမ်း 5 လႄႈ တပ်ႉၸုမ်း 6 ၵေႃႈ သိုၵ်မၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း တရူၼ်းသေ ၸွပ်ႇသွၵ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း