KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း KNU/KNLA ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ ၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်။

KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 8 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶူၺ်းတေႇ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 5 KNU/KNLA  2 ပွၵ်ႈသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၢင်ႈတေမီးလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:25 မူင်းၼၼ်ႉ KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းဝၢၼ်ႈၶူၺ်းတေႇ 21 လၵ်းၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ သေ ၽၢႆႇ KNU/KNLA တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ ၵေႃႈ KNU/KNLA ၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဢူင်းတေႃး ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၶူၺ်းတေႇ ၼႂ်းၵႄႈ 21 လၵ်း ၼႆယဝ်ႉ ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း