KNU/KNLA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း

ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ ထႆး လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း တိုၵ်ႉႁူပ်ႉၵၼ်ပႆႇႁိုင်သင် KNU/KNLA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ  ထႆးပိၵ်ႉဢိုတ်းလႅၼ်လိၼ်ဝႆႉ ယွၼ်ႉၵူဝ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃးၵူၼ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Reporters ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မွၵ်ႈ 05:00 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNU/KNLA တပ်ႉၸုမ်း 5 ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉတေႃးလႄႇထႃႉ ႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉ ၶမယ 341 ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉႁိမ်းၽင်ႇမႄႈၼမ်ႉၶူင်း ၽင်ႇမိူင်းယၢင်း တေႃႇၼႃႈၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢမ်လႅပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသူပ်းမိူၺ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸိုင်ႈထႆး မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈယူႇ ဝၢၼ်ႈမႄႈသၢမ်လႅပ်ႉၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ယၵ်ႉမုင်ႈတူၺ်းသေ လႆႈႁၼ်ပဵဝ်ၾႆး ၽၢႆႇသိုၵ်း KNU/KNLA ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႅၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇတပ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

PHOTO: The Reporters

မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 10:00 မူင်း ၵၢင်ၼႂ်လႃႈၼႆႉ  The Reporte ၶိုၼ်း Update ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းယၢင်း KNU/KNLA မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉသွင်ၵေႃႉ ၶၢမ်ႈၼမ်ႉၶူင်း ယူႇဝႆႉၽင်ႇမိူင်းထႆးသေ ဢၢၼ်းတေၶဝ်ႈယူတ်းယႃတူဝ် တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇမိူင်းထႆးယင်းပႆႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ တႃႇၶဝ်ႈၵႂႃႇ ယူတ်းယႃတူဝ်လႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႇ တီႈၶႃသေမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၽင်ႇထႆး ပေႃးတေမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼႆသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇထႆး လႆႈၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မႄႈသၢမ်ႈလႅပ်ႉ မွၵ်ႈ 300 ၵေႃႉ ငိူင်ႉပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁူၺ်ႈၵွင်ၵၢတ်ႉ တိုၵ်ႉပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၶိုတ်းၶိုတ်းၸမ်ၸမ် ဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် လမ်းပိုတ်းယိုဝ်း KNU/KNLA ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶိုၼ်းၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း လိူဝ်သေပၢႆႈၽေးၶဝ်ႈမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝူင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 341 ၼႆႉ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းႁိူဝ်းၵူၼ်းထႆး ဢၼ်လႅၼ်ႈၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းမႄႈၼမ်ႉၶူင်းထိုင် 3 ပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 24 April 2021 ၼႆႉ ထႆး လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်သေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈဝႃႈ တေဢမ်ႇပိုတ်းယိုတ်း ႁိူဝ်းၵူၼ်းထႆးထႅင်ႈ ၼႆယူႇ။

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 March 2021 ပူၼ်ႉမႃး ဢၼ်ပဵၼ် ဝၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်းယၢင်း KNU/KNLA လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ႁုပ်ႈသိမ်းဢဝ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 75 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်းသေ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်တိုၵ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် KNU/KNLA ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇလူႉၵွႆ ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၶွပ်ႈတဵမ်ၼိုင်ႈလိူၼ် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း KNU/KNLA လႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ႁုပ်ႉသိမ်းတပ်ႉမၢၼ်ႈထႅင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း