KSCC ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈတိူဝ်းဝႆႉသတိ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸၢင်ႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇၵိူဝ်းၵုမ်ယၢင်းလႅင် (Karenni State Consultative Council – KSCC) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်တင်းသဵင်ႈ ဝႆႉသတိတိူဝ်းလိူဝ်သေ ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သၢဝ်း ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတေၸၢင်ႈတိူဝ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တေၸၢင်ႈၵႆႉၵႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 May 2021 (လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ) တီႈၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းလႅင် လၢႆလၢႆၸုမ်းႁူမ်ႈပွင်းၵၼ်သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးယူႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ယွၼ်ႉၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇသူင်ႇသၢႆသိုၵ်း ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ ပၢင်တိုၵ်းယင်းပႆႇယဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေတိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆလႄႈ တေၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ယႂ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈထႅင်ႈဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းလႅင်တင်းသဵင်ႈ ႁႂ်ႈတိူဝ်းဝႆႉသတိလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈတူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်သင်၊ ႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈသင်ႇ ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (KA, KNDF, PDFs) ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ၊ သင်ဢမ်ႇလွင်ႈယႂ်ႇ ယႃႇၵႂႃႇမႃးတၢင်းၼွၵ်ႈ သင်ၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈဝႆႉသတိတိူဝ်းလိူဝ်၊ ႁပ်ႉထွမ်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ လႄႈ သိုပ်ႇသူင်ႇၶၢဝ်ႇငၢဝ်းဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမၼ်းပၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈၽေးယူႇၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈလႂ် ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးဢၼ်လႂ်ၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၶေႃႈႁၢမ်ႈၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVId-19 ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈမီး ၽူႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ပၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈႁိပ်ႈၼႅတ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်တီႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၸမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁွင်ႉ ၽူႈၸွပ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽူႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေး ၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေတိုၵ်းတေႃးပႅတ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈပေႃးမွတ်ႇႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ  တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း