Merck ယွၼ်းၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃမဵတ်ႉ မူဝ်ႇလ်ၼူႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Molnupiravir) တီႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႊ) ႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃ Merck & Co လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈၼႄ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တၢင်ႇယွၼ်းၶႂၢင်ႉတီႈ FDA (Food and Drug Administration) ႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃမဵတ်ႉ မူဝ်ႇလ်ၼူႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Molnupiravir) ယူတ်းယႃၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ပဵၼ်ၵိၼ်းႁၢႆႉႁႅင်း တေႃႇထိုင်ပၢၼ်ၵၢင် ၼႆယူႇ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လႆႈၶႂၢင်ႉတီႈ FDA ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေပဵၼ်ယႃမဵတ်ႉဢၼ် ဢွၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ယႃလမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇတေႁႄႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းယူႇၼႆႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေယူႇတီႈႁိူၼ်း သုင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃလႆႈႁင်းၵူၺ်း လႄႈ တေပဵၼ်ယႃဢၼ်မိူၼ် ယႃယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃ Merck ၼၼ်ႉ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃမဵတ်ႉ မူဝ်ႇလ်ၼူႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Molnupiravir) ၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ႁူင်းၵၢၼ် Ridgeback Biotherapeutics သေ ပဵၼ်ယႃၸွႆႈလူတ်းယွမ်းပၼ်တီႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶဝ်ႈႁူင်းယႃလႄႈ ၵူၼ်းလူႉတၢႆလႆႈ ထိုင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇႁႃႈသိပ်း 50% ၼႆယူႇ။

Merck ယွၼ်းၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ယႃမဵတ်ႉ မူဝ်ႇလ်ၼူႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Molnupiravir) တီႈၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ Merck လၢတ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလၢႆလၢႆမိူင်း သူၼ်ၸႂ်ယႃ မူဝ်ႇလ်ၼူႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Molnupiravir) ၼႆႉမႃးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇသိုဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းမလေးသျႃး၊ မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ၊ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ Merck လႆႈပၼ်ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဝႆႉဝႃႈ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် ၼႂ်းမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တႃႇ 1.7 လၢၼ်ႉၸုမ်ႇ ၼႂ်းၼိုင်ႈၸုမ်ႇၼၼ်ႉ မီးၵႃႈၶၼ် 700 တေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼႆသေ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃ ႁႂ်ႈလႆႈတႃႇ 10 လၢၼ်ႉၸုမ်ႇ တေႃႇထိုင်ပီႊၼႆႉသဵင်ႈၼႆယဝ်ႉ။ ယင်းမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၼ်ၶႂၢင်ႉႁႂ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇယႃမဵတ်ႉ မူဝ်ႇလ်ၼူႇပီႇရႃႇဝီႇယႃႇ (Molnupiravir) ၼႆႉလႆႈထႅင်ႈ တီႈၼႂ်းမိူင်း ဢိၼ်းတီးယႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၸႅၵ်ႇၽႄမႅင်ႇပၼ် မိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ၵွတ်းၽၢၼ် လႄႈ ပၢၼ်ၵၢင် မွၵ်ႈ 100 မိူင်း ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း