NASA လၢႆးငၢၼ်းၼႄလွင်ႈ UFO မီးတႄႉယူႇႁိုဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2023 (ဝၼ်းလိူၼ်ၵဝ်ႈလပ်း ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၸုမ်း NASA လႆႈပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလၢႆးငၢၼ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မိၼ်လႆႈဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းမဵဝ်း UAP ဢမ်ႇၼၼ် UFO ၸွင်ႇမီးတႄႉယူႇႁိုဝ်ၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်း ဢၼ် NASA  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉဝႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉထတ်းထွင်တူၺ်း ၶေႃႈမုၼ်းလၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉပေႃႇမီးမႃးၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ် ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်မဵဝ်းသင်သေ တေႁွင်ႉမၼ်းဝႃႈ UAP ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၵမ်ႈၼမ် ဝႃႈ UFO ၼၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇတၢင်းပၢႆးသၢႆႈၶဝ်တႄႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇထူပ်းႁၼ်လၵ်းထၢၼ် ဢၼ်ယိုၼ်ယၼ်လႆႈဝႃႈ မီးတႄႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် May 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉတႄႉ မီးၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်တူၺ်းသေ ထူပ်းႁၼ်ဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈမုၼ်းလၢႆးငၢၼ်း ဢၼ်ထူပ်းႁၼ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မိၼ်ယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈတၢင်းပဵင်းပေႃး ပဵၼ် UFO လႆႈ လႄႈ တေၸၢင်ႈမီးယူႇတႄႉသေ လႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵဵပ်းႁူမ်ႈၶေႃႈမုၼ်းတိူဝ်းမႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇဢၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼၼ်ႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းမႃးၶၢဝ်းတၢင်း 27 ပီႊၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈဝႃႈ လၢမ်းၶၢတ်ႈပဵၼ် UFO ၼမ်လိူဝ် 800 ပွၵ်ႈ လႄႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီး 2-5% ၵူၺ်း ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ် UFO တႄႉ ၼႆယူႇ။

မိူဝ်ႈဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉၵေႃႈ တၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ထူပ်းႁၼ် UFO ဢၼ်မိၼ်ယူႇၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၼၼ်ႉ လၢႆပၢၵ်ႇလမ်းၼႆယူႇ၊ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇတၢင်း NASA လႄႈ ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ တေၵွင်ႉသၢၼ်ၵၼ်သေ သိုပ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တႃႇထတ်းသၢင်လွင်ႈပဵၼ်ယူႇၶွင် UFO ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း