NATO ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႄႇၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး

တႃႇတေဢဝ်ပေႉပုၼ်ႈလႆႈ ၸဝ်ႈမႁႃႇဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵုၼ်ဢေးသျႃး ၼႆသေ ၸုမ်း NATO တေၸၢင်ႈမႄႇၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇ လူၺ်ႈႁပ်ႉၸိုင်ႈမိူင်း ၼႂ်းၵုၼ် ဢေးသျႃး ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ MGR Online ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 28 September 2023 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 14 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ Viktor Sobolev ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ထႅင်ႈ 5 ပီႊတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈႁပ်ႉဢဝ် ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း တႃႇမႄႇၶႂၢၵ်ႈဢႃႇၼႃႇၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၵုၼ်ဢေးသျႃး သေဢမ်ႇၵႃး ၼင်ႇႁိုဝ်တေမိပ်ႇဢီး ရၢတ်ႉသျႃး၊ ၶႄႇ တင်း ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တေႁဵတ်းၵူႈလၢႆးတၢင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ် သွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၶဝ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်းႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈၵၢင်လိူၼ် September 2023 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ Sergei Lavrov ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းရၢတ်ႉသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်း NATO ယင်းတိုၵ်ႉ ႁႃတၢင်းတႃႇၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင် လႄႈ ပၵ်းသဝ်းတပ်ႉသိုၵ်း ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး−ပႄႇသိ ၾိၵ်ႇ တႃႇၵိုတ်းယိုတ်းပႅတ်ႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလိူၼ် August 2023 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပူႇတိၼ်ႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ဢၼ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်း မႃးၵေႃႈ တေၶွၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈ ၼိမ်သဝ်း ဢေႃးၵတ်ႉသ် (AUKUS) ဢၼ်မီးဢေႃးသတြေးလီးယႃး၊ ဢင်းၵိတ်ႉ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ် မိူဝ်ႈပီႊ 2021 ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၽၢႆႇလွင်ႈမၼ်ႈၼိမ်သဝ်း ဢေႃးၵတ်ႉသ်  (AUKUS) ၼၼ်ႉ ယင်းမီးပႃး လွင်ႈဢေႃးသတြေးလီးယႃး တေသိုဝ်ႉႁိူဝ်းလမ်ၼမ်ႉ သေ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းပီႊ 2030 ဢၼ်တေမႃးထိုင်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း