NLD ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ၾႅတ်ႇတရႄႇ

ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း (NLD) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇၼႆလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ တေပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း သူင်ႇလိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ (48) ပႃႇတီႇၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပႃးဝႆႉဝႃႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 ၼႆႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မၢင်ပႃႇတီႇ ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ၊ မၢင်ပႃႇတီႇၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈဢွင်ႇပေႉ ၸွမ်းၼင်ႇယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ တႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း တေဢဝ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဵၼ်ယႂ်ႇယူႇလႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ၵေႃႇတင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမုင်ႈမွင်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတင်းသဵင်ႈ တေပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၸၢႆးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်း (1) ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉဝႃႈ− လွင်ႈဢၼ်ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းသူင်လိၵ်ႈထိုင်တီႈပႃႇတီႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်းဢီးမေးလ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉ ပႆႇႁၼ်၊ ဢၼ်သိုပ်ႇၾူၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီး၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆး တေလႆႈသိုပ်ႇပႂ်ႉတူၺ်းၵၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈပီႊ 2020 ၼႆႉ ၽၢႆႇပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႄႉ မီးလွင်ႈမုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေၶႂ်ႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸႄႈမိူင်းၽႂ်ၸႄႈမိူင်းမၼ်းသေ လိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်ၸႄႈမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶွမ်ႇမသျိၼ်ႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်း ဢွင်ႇပေႉပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ လႆႈတီႈၼင်ႈၼႂ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း 258 တီႈ၊ သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 138 တီႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း (396) တီႈၼင်ႈဝႆႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းသၽႃးၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈဢွင်ႇပေႉလႆႈတီႈၼင်ႈ 322 တီႈၵေႃႈ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈယဝ်ႉၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းလႆႈၼမ်လိူဝ်သေ ဢၼ်မၵ်းတမ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီႊ 2016 ၼၼ်ႉတႄႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၼႂ်းပႃႇတီႇ ၼူၵ်ႉယုင်း (14) ၵေႃႉ ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈပဵၼ် ၸွမ်ၽွင်းလူင်၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉပႃးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇလိၼ်းထုတ်ႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆးၵေႃႈ ပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း ပႃႇတီႇၼူၵ်ႉယုင်းမိူၼ်ၵၼ်။ 

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း