NUG တိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လွင်ႈတေႁၢမ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႄႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ လႆႈတိုၵ်းသူၼ်းထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း လွင်ႈတေပၼ်ႁႅင်းဢီး ၶွမ်ႇပၼီႇၼမ်ႉမၼ်း ၵိုတ်းလွင်ႈသူင်ႇငိုၼ်းလွႆးငိုၼ်းပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 ၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်တူဝ်တႅၼ်းပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်သေ ၶဝ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးယူႇသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈမႃးႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၵႅမ်ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၾႆးၾႃႉ လႄႈ ႁႅင်းထၢတ်ႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တူဝ်ဢူးမေႃႇထုၼ်းဢွင်ႇ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ပေႃးဢဝ်လၢႆးၽွင်းတၢင်ဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ လွင်ႈၸႂ်ႉသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီးၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတေႉတေႉသေ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် ၵူႈၵေႃႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်းလႆႈယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းဝူင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ NUG တေဢၢၼ်း ဢဝ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လူင်းဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ သူင်ႇၸူးတီႈ ၸဝ်ႈၶွမ်ႇပၼီႇ လႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁုၼ်ႈ Shareholder ၼမ်ႉမၼ်း Total ယူႇ တႃႇႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသူင်ႇငိုၼ်းပၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူႈပီႊပီႊၼႆႉ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ မီးငိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ ႁူဝ်ႁဵင်လၢၼ်ႉ မၼ်းဝႆႉသေ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသုတ်းသဵၼ်ႈၼိုင်ႈဝႆႉ ယူႇလႄႈ ယွၼ်ႉၼၼ် လူဝ်ႇပိၵ်ႇဢိုတ်းလၢႆးလႆႈဢၼ်ၼႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈဝႃႈၼႆ။

တႃႇတေဢဝ်သဵၼ်ႈသၢႆမၢႆလၢႆးမိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ပၼ်ႁႅင်းဢီး ၶွမ်ႇပၼီႇၼမ်ႉမၼ်း Total ၼႆႉ တေလူဝ်ႇလၢႆး မိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းယူႇ မွၵ်ႈ 2 သႅၼ် ၼႆႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းလႆႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 17 November 2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တီႈတေလႆႈၶဝ်ႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း သၢၼ်ၶၢတ်းၸွမ်း − https://bit.ly/totalpetition

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း