NUG တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (Ministry of Health, National Unity Government of Myanmar) ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸွႆႈပၼ်ၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႃႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈတိတ်းၸပ်း လႄႈ လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဢၼ်ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) မႃးၼၼ်ႉ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ပဵၼ်ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ် ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တႃႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တႄႇဢဝ်လိူၼ်ထူၼ်ႈႁူၵ်း (June 2021) ၼၼ်ႉမႃး သင်ဝႃႈ တူဝ်ၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်ယူႇၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးသေၵေႃႉၵေႃႉ လႆႈလူႉတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် လႄႈ လႆႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း ၸွႆႈလူင်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၵႂႃႇဝႃႈၼႆသေ ပိုတ်ႇဝႅပ်ႉသၢႆႉၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉယူႇ လူၺ်ႈတၢင်းဢွၼ်ႇလၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9 August 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 12,000 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုၼ်းဢၼ်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇပႃး တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ယူတ်းယႃ တူဝ်ယူႇ တီႈႁူင်းယႃဢၼ်သၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈႁိူၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ၵူၺ်းပဵၼ်တူဝ်ၼပ်ႉ တီႈႁူင်းယႃ ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁႃၼၼ်ႉၵူၺ်းလႄႈ တူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ တေပႆႇၸႂ်ႈ ဢၼ်တႅတ်ႈတေႃး မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်းဝႃႈၼႆ။

ငဝ်းလၢႆးမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 မီးယူႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇသၢမ်သိပ်း (30%) သေ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းလႄႈ မိူင်းၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတၢႆယွၼ်ႉ COVID-19 ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃးသေ မိူင်းၾီႇလိပ်ႇပိၼ်ႇ ပဵၼ်ထီႉသွင်ယဝ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ထီႉသၢမ်ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တႄႇမီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ မိူဝ်ႈ 23 March 2020 သေ ၼႂ်းဢႃႇသီႇယၼ်ႇ 10 မိူင်းၼႆႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်ႈပဵၼ်မိူင်းဢၼ်လႆႈသမ်းယႃႁႄႉၵင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 ၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 August 2021 ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၶိုၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တႃႇၵုမ်းထိင်း တၢင်းပဵၼ်ႁႂ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိၵ်ႉဢိုတ်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ လုမ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 9-15 August 2021 ၼႆႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း