NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ NUG လၢတ်ႈပႃးဝႆႉ လွင်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆယူႇ 800 ပၢႆ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် 5,000 ပၢႆ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းလူၺ်ႈ လၢႆးဢမ်ႇတြႃး လႄႈ  လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉတဵၵ်းတဵင် ထုၵ်ႇၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆပႃးယဝ်ႉ လွင်ႈဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လႆႈတူၵ်းတႅမ်ႇထိုင်တၼ်ႇၼႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သေ မီးၽႅၼ်တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇ တႃႇလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဝႃႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉတင်းသဵင်ႈ လႄႈ တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း လွင်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈလုမ်းတြႃး ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ICJ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ NUG တိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ဝႆႉ တႃႇလႆႈတၢင်ႇထိုင်ဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တီႈၼႂ်းလုမ်းတြႃးယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယၢမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆႉသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵၢဝ်ႇၼႄးၼႆႉ ၽၢႆႇ NUG လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမၢႆမီႈမတ်ႉတႃႇ တၢင်းၽိတ်းဢၼ်လႂ် တေၸၢင်ႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸုမ်း NUG လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း