NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ)ၼႆႉ ယူႇတီႈ တူဝႃႇလသျီးလ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) သေ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈလႆႈယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တေႃႇထိုင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေမီးဢၢမ်းၼၢတ်ႈ လႄႈ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ၼၼ်ႉမႃး တူဝ်ႈတင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းသေ တဵၵ်းႁိမ်ဢဝ် ဢၢမ်းၼၢတ်ႈတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း သေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉလၢႆးႁူၵ်းႁၢႆႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႇၸႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၽၢႆႇၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၸႂ်ႉၵူႈလွၵ်းလၢႆးသေ ၶဵင်ႇတႃႉ တေႃႇသိုၵ်းယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ထိုင်ၶၢဝ်းလူဝ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ယူင်ႉၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူမ်ႉၸူမ်ၵႂႃႇတင်းမူတ်းယဝ်ႉသေ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၼ်းဝိၼ်းၶၢႆႇတၢၼ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၵေႃႈ လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Social Media သေ ၸီႉသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ၼႆႉၵႂႃႇ ၽွင်းဝၢၼ်ႈမိူင်းယူႇဝႆႉၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉၼႆႉ ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ဢၼ်ယူႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် လႄႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းပိၵ်ႉလုမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၼႆႉၵူၺ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ လႄႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈတၢပ်ႈထိုင်ၵေႃႉသိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း (PDF) ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း