NUG ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈဝႃႈ မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တေႁဵတ်းႁၢႆႉၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ သႃႇသႃႇ  (Dr. SASA) ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႆႈတွပ်ႇထဵင်ပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵႂႃႇ လွင်ႈမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်း NUG မီးၵၢၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃး ၽွင်းၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းသေ မီးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉယူႇၼႆႉလႄႈ လွင်ႈဝႃႈ မီးၵၢၼ်ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇတေႁဵတ်းႁၢႆႉပႅတ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၽၢႆႇသၢၼ်ၶတ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸႂ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉမႃး ၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်း မီးလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉယူႇၼၼ်ႉ  ၽူႈၸမ်ၸႂ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဝႆႉယူႇ။ ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ တိုၼ်းၵၢဝ်ႇၼႄးလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ယွၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႄႈ CRPH ဝႃႈၼႆမႃးယူႇ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 8 November 2021 ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ  (Dr. SASA) ၽွင်းလူင် ၽၢႆႇၵပ်းသိုပ်ႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတိုၵ်းသူၼ်းထိုင် ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၽွင်းတၢင်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼိူဝ် Facebook သုၼ်ႇတူဝ်ၼၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈယုမ်ႇၸႂ် လႄႈ ယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၵၢဝ်ႇၼႄး လႄႈ တေမီးၵၢၼ်ႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢဝ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉသေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇသႃႇသႃႇ  ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းႁူဝ်ယွႆႈ ၼႆၼၼ်ႉသေ ၽၢႆႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵႂႃႇယူႇသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ယင်းလႆႈႁပ်ႉႁူႉၶေႃႈမုၼ်းဝႆႉၽွင်ႈဝႃႈ  ၽူႈၸိူဝ်းဢၼ် ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆ တႃႇတေထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉလႄႈ ဢဝ်တၢႆ Hit List ၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈမီးလွင်ႈ ပွင်ႇလႅင်းထိုင်ပၼ်တီႈ ၸုမ်းၽွင်းတၢင်ၵႂႃႇၽွင်ႈယဝ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တေထုၵ်ႇႁဵတ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၼႆႉၵေႃႈ တေပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်း  ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၵၢင်သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉပၼ် ၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇပဵၼ်မႃးပၢင်ၵုမ်တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း