NUG ၶတ်းၸႂ် တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ICC

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင် လုမ်းတြႃးရႃႇၸဝတ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ICC တႃႇတေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈၸူးထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် လုမ်းတြႃး ICC ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ NUG ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်း လုမ်းတြႃး တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၶိူဝ်းၵူၼ်းရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ယူႇတီႈ NUG လႆႈသူင်ႇလိၵ်ႈတႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇမၢႆမီႈလုမ်းတြႃး ICC မတ်ႉတႃ 12 (3) ဝႃႈၼႆ။

NUG ၶတ်းၸႂ် တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃး ICC

NUG  ဝႃႈ လွင်ႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၵႂႃႇတီႈလုမ်းတြႃး ICC ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ တေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ တႃႇၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ရူမ်း (The Rome Statue) ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ NUG လႆႈသူင်ႇၸူးၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၸၼ်ႉသုင် လုမ်းတြႃး ICC ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 July 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းတြႃး လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၼိူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၼၼ်ႉ NUG သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈတႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလုမ်းတြႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်းလွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG  ၽွမ်ႉၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈတႅပ်းတတ်းတြႃး တီႈလုမ်းတြႃး ICC ၵူႈလွင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း