NUG ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ တူဝ်ႈတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။
ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ (NUG) လႄႈ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၵဵဝ်ႇလွင်ႈပၢႆးယူႇလီၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈသေ ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဢၼ်မီးတူဝ်တႅၼ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မီးတွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸိၼ်ႇတီႇယႃႇမွင်ႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် 10 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉသေ ႁူဝ်ပဝ်ႈၶွမ်ႇမတီႇပဵၼ် ပတူဝ်ႇမၼ်းမၼ်း ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ −1 ပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸေႃႇဝူၺ်ႇၸူဝ်း၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ − 2 ၶူးပရူးယႄႇ လႄႈ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းပဵၼ် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ဢူၵ်ႉၵႃႇ ၊ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း−1 ပဵၼ် ၸေႃးၼေႇထူး လႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း−2 ပဵၼ် ၼၢင်းသၼူဝ်းသေ ႁူမ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းတင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 20 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။
ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈလႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်တႃႇတေတိုတ်ႉၸၼ်မူႇပိူင် ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇ လႄႈ တႃႇတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၸွမ်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵူႈၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သေဢမ်ႇၵႃး တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၸၢင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ တုမ်ႉတွပ်ႇ ၽေးႁုၵ်းႁၢႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။
ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႃႇတေၶဵၼ်ႇတႅမ်ႈယူင်ႉၵၢၼ်ၶၵ်ႉၵၢၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈၶၵ်ႉၵၢၼ် တႃႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ပေႃးတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ပိူင်ပၢႆးယူႇလီ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတရႄႇသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ တႃႇတေယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ တႃႇတေဝၢင်းတမ်းပိဝ်ႇႁႃႇ ၼႂ်းတွၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း လႄႈ တႃႇတေပၼ်ပၢၼ်သွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးဝႃႈၼႆ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း