PDF ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ပႃးသိုၵ်း SNA

ၸုမ်း PDF တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ ၽၢႆႇ PDF ၵၢဝ်ႇၼႄးၽၢႆႇလဵဝ်ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸွႆႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း PDF ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 5 January 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ  ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SNA ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 60 ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းႁဝ်း တီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဝၢၼ်ႈၼၢတ်ႉၼၢင်း ၽၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း လႄႈ ၸုမ်းႁဝ်းလႆႈထွႆပႅတ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းႁဝ်းသိမ်းလႆႈၶိုၼ်း ဢွင်ႈတီႈလၢၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း SNA ထွႆဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၼႂ်းသူၼ်ယၢင် (ရႃႇပႃႇ) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼၢတ်ႉၼၢင်း ဝႃႈၼႆ။

PDF ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတီႈႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ပႃးသိုၵ်း SNA

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ PDF ၵၢဝ်ႇၼႄး SNA ႁူမ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ႇပၢၵ်ႇ SNA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းတႆးလႅင် ႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႈမႅၼ်ႈလႃးလႃး လႄႈ လွင်ႈလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်း PDF ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႃႈလိၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်း PDF ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် မီးဝႆႉတီႈၼႂ်းမိူင်းၶၢင် လႄႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA သေ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင် ၵႆႉၺႃးသိုၵ်းၶၢင်တီႉမတ်ႉႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ တင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း