PDF ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇ (PDF) လႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈသျၢၼ်းၸူႉ ၸႄႈဝဵင်းလႄႇဝူၺ်း ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉသေ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၶုၼ်ႁၢၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၸုမ်း PDF တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၼေႇပျီႇတေႃႇသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈဢၼ် မီးတီႈလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း ဝၢၼ်ႈသျၢၼ်းၸူႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ တဵၵ်းတဵင်ပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈဢဝ်တီႈယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉဝႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တေႃႇၶိၼ်မႃႇထေး ဢၼ်ယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈမွင်ႇယၢၼ်း ၸႄႈဝဵင်းဢုတ်တရ ၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆသေ ထုၵ်ႇၸုမ်းတပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း  မႃးယိုဝ်းတၢႆၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 September 2021 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လုမ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇၵျႃႇပိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသပူႇသီႇရိ ၼေႇပျီႇတေႃႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဢဝ်မၢၵ်ႇပွမ်း မႃးဝိုတ်ႉသႂ်ႇၼႂ်းဝၢင်းလုမ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ မၢၵ်ႇဢမ်ႇတႅၵ်ႈသေ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉသင်ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း