PDF ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူႇလႃႇသျီးတီႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပူႇထဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း မွၵ်ႈ 01:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PUTAO PDF ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူႇလႃႇသျီးတီႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပူႇထဝ်ႈ (ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ PNG ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ PNG ဝႃႈ မိူဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 01:11 မူင်းၼၼ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈ လႄႈ မၢၵ်ႇလူင် လၢႆလၢႆၵမ်း တၢင်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း မူႇလႃႇသျီးတီႇ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင်မွၵ်ႈ ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ၊ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸွင်ႇမီးႁိုဝ်တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်း ဝႃႈၼႆ၊၊

ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PUTAO PDF တႄႉ ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 03 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း 01:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်း PDF ႁဝ်း လႆႈၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းပၼ်ၾၢင်ႉ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်း မူႇလႃႇသျီးတီႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈတေႉယူႇ။ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ လွင်ႈၽူႈၼမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေမႃးတီႈဝဵင်းပူႇထဝ်ႈ၊ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေၸၢင်ႈမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆယူႇ၊ ပေႃးဝႃႈမိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတေႉၼႆ ယူႇတီႈၸုမ်း PDF ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလိူဝ်ၼႆႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝွင်းဝႅင်းဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇ တေဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈဝဵင်းပူႇထဝ်ႈ (ပူႇတႃႇဢူဝ်ႇ) ၸႄႈမိူင်းၶၢင်ၼႆ လႄႈ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PUTAO PDF ၶဝ် မီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၶဵင်ႇတႃႉ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတေၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မူႇလႃႇသျီးတီႇ
Photo Credit : PNG

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း