RCSS တင်း SAC သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 25 January 2023 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း တေႃႇထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းၼၼ်ႉ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တင်း ႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ယႃႇပျေႉ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝၼ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ သိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်း လွင်ႈမိူဝ်ႈဝႃး ၼၼ်ႉသေ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းလႄႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 26 January 2023 ၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း