RCSS တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်

မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်းပႃး ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်။

RCSS တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:30 မူင်း မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း တႃႇ 187 ၵေႃႉ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေး ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢိၵ်ႇတင်း COVID-19 တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 222 ၵေႃႉ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႆႈတိုၵ်းသူၼ်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢင်ႈမိူင်း ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄပၼ် လုၵ်ႈလၢၼ်ၽႂ်မၼ်း ယႃႇပေၶႂ်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸၢမ်းလဵၼ်ႈလႃးလႃး ၊ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်ၼိုင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵေႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၽႄႈႁႅင်းတႄႉတႄႉ သေ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း − ၼႆယူႇ။

RCSS တိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၵိုင် ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်

မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS လႄႈ မေႃယႃ  ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း 187 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ်ႇဝႃႈ တိတ်ၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 သေၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ဝၼ်း ၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး တႃႇ 1,158 ၵေႃႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း