RCSS တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (6) ပီႊတဵမ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) တေသူင်ႇၽူႈတၢင်တူဝ် ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (6) ပီႊတဵမ် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်း မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ ဝၼ်းထီႉ 15 October 2021  တီႈၼေပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ (6) ပီႊတဵမ်ၼႆႉ တေတႄႇၸတ်းႁဵတ်း ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း တီႈႁူင်းႁေႃး သုၼ်ၵၢင် လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈတၢင်တူဝ် RCSS ဢၼ်တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းတီႈမၢႆတွင်း ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးၵွင်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေ မီး ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းၸၢမ်ၽွင်း၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၼၢင်းမူဝ်းမူဝ်းၸေႃး လႄႈ ၼၢင်းသႅင်လိူၼ်ႁၢၼ် ဝႃႈၼႆ။

တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ၵူႈပီႊပီႊတႄႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းၶိုၵ်ႉၶၢႆးၵိုၼ်းၶွၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈပီႊသေတႃႉ ပီႊၼႆႉသမ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်းယုင်ႈယၢင်ႈ ဢိၵ်ႈပႃး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ တေၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈၵႅပ်ႈမၼ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်း 10 ၸုမ်း၊ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ (NCA-S EAO) ၼၼ်ႉ တႃႇ 8 ၸုမ်း တေၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆးၼႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ လူၺ်းလၢႆးတၢင်း Online ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း