RCSS ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBA

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (Democratic Karen Benevolent Army – DKBA) လႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBA ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ RCSS ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBA ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 September 2021  ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၢၵ်ႉ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် DKBA ၼၼ်ႉသေ တီႈၼင်ႈတၼ်းႁဵင်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ဢၼ်ပဝ်ႇႁၢမ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႆႈလိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBA ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ဢၼ်ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်မႃး တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈသေ ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးတူဝ်ထူပ်းၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း၊ ၵၢၼ်မိူင်း လႄႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တေဢွၼ်ႁူဝ် DKBA သေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ တေႃႇပေႃးႁွတ်ႈၽႅဝ်ထိုင် ယိူင်းမၢႆလွင်ႈဢၼ်ဝႃႈ တေၵေႃႇတင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၾႅတ်ႇတရႄႇၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

RCSS ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း လွင်ႈၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBAတႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၵပ်ႉၵိၼ်းတၢင်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းၽွင်း တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ RCSS တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း DKBA ႁူမ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၢင်ႇၸုမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးမူဝ်ႇသျေး ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA)  ၵေႃႉဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉၵေႃႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 July  2021 တီႈႁူင်းယႃမင်ႇၵလႃႇတူင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူင်းယႃလူင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်တႃႈၵုင်ႈ လူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်းလိူၵ်ႈတၢင်ႇဢဝ် ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBA ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸေႃးၽႃးပလႅတ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်ငဝ်ႈၸုမ်း DKBA လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ KIC ဝႃႈ တႃႇတေလိူၵ်ႈတၢင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၵူၼ်းလႄႈ တီႈၼင်ႈတၼ်းႁဵင်း ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း DKBA ၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းၸေႃးၸတီး ၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း တေဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇဝႆႉထႃႈ ဝႃႈၼႆ။

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ မိူဝ်ႈပီႊ 1994 သေ ၶိုၼ်းလၢႆႈၸိုဝ်ႈၸုမ်းပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပုတ်ႉထ (DKBA) ဝႃႈၼႆ၊ ထိုင်မႃး ပီႊ 2010 ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတေလႅၵ်ႈလၢႆႈပဵၼ် တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်လႄႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸေႃးလႃးပွႆႇ ၶိုၼ်းဢွၼ်ဢဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉသိုၵ်းယၢင်း ပုတ်ႉထ (DKBA) ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွင်ၽွၼ်းပၢင် တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ (DKBA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တင်ႈတႄႇမိူဝ်ႈလိူၼ် October ပီႊ 2015 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း