RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ လႄႈ မီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး  ဢဝ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸွမ်တွင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 21 April 2020 (လိူၼ်ႈႁႃႈလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)   ၸၢႆးသႅင်လီ တၢင်တူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈၸုမ်းသေ ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး (ၵဵင်းမႆႇ) လႄႈ ဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် ၊ ထူဝ်ႇၼဝ်ႈ ၊ ၵိူဝ်ၽွင်ဝၢၼ် ၊ ၼမ်ႉမၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း တႃႇ 72 ၵေႃႉ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸွမ်တွင်း လႄႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS ႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်း မုၵ်ႉၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁူမ်ႈၵၼ်ၸွႆႈထႅမ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး

ၸၢႆးသႅင်လီ လႆႈသပ်းလႅင်ၼႄပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း ဝႃႈ − မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မႆႈၸႂ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်မႃးႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ၼႆႉသေ လႆႈၸတ်း ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် မႃးၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈယူႇ ၊ ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၵႄႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽွင်း COVID-19 တိုၵ်ႉၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈ ၼိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မေႃယူမေႃၵိၼ် လႄႈ မေႃလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇလီလီ− ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇၵႃႈပွင်ႈပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS တေသိုပ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ် တႆးယၢၼ်မိူင်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ယူႇယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလႆႈႁပ်ႉ လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈ လႆႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႆႈၶိုင်ပွင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇလိုဝ်ႈဢမ်ႇသဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း