RCSS/SSA ထႆၼႃးၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ၸွႆႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ထႆၼႃး တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽုၵ်ႇ ၶဝ်ႈ လႄႈ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ၸွႆႈလုမ်းလႃးယူတ်းယႃ တူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

RCSS/SSA ထႆၼႃးၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 May 2020 ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၸွႆႈထႆၼႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႄႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇယူႇလီ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵူတ်ႇထတ်း လုမ်းလႃးတူၺ်းထိုင်ပၼ် ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႃႇ 197 ၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း 246 ၵေႃႉ သေ ပၼ်ပႃးၵႂၢမ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ COVID-19 ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၼ်းထီႉ 24 May ၵေႃႈ မေႃယႃ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ RCSS ၵူတ်ႇထတ်းပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႃႇ 93 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

RCSS/SSA ထႆၼႃးၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တူၺ်းထိုင်ပၼ်ပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းမိူင်း

သင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ် သေလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႂ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း RCSS/SSA  ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽႂ်မၼ်းလႆႈယူႇ ၊ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တေၶတ်းၸႂ် ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း