Social media ၽႄႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ RCSS/SSA ႁဵတ်းႁၢႆႉမုၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွင်းပၢင်ၶႃး ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ

လွင်ႈၸဝ်ႈသၢင်ႇ လၵ်ႉဢဝ်ၽႃႉၽၼ်းၵွင်ႇၵေႃႈ (တၢင်းလင်ၶေႃး) ၸဝ်ႈသြႃႇ တီႈၼိူဝ်ၵျွင်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉသေ Social media (ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ) ၶိုၼ်းၽႄႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်း RCSS/SSA ၵေႃႉလူင်းမိုဝ်းႁဵတ်း ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ လႃးလႃး။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 06:00 မူင်းပၢႆ ၸဝ်ႈသြႃႇ ၺၢၼ်ႇတေႃးပႃႇတ ဢႃႇယု 58 ပီႊ ဝႃႇတေႃႇၸဝ်ႈ 38 ဝႃႇ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈယူႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 5 ပႃး ပတ်းယူးၼႂ်းၵျွင်းသေ မေႃးပၼ်းယူႇလႄႈ  ၸဝ်ႈသြႃႇလႆႈၵႂႃႇတူၵ်ႇလၢတ်ႈ ယႃႇပေမေႃးပၼ်း ဝႃႈၼႆသေ ၵမ်းၼၼ်ႉ မီးၸဝ်ႈသင်ႇပႃးၼိုင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်လႄႈ လႆႈဢဝ်ၽႃႉၵႂႃႇလၵ်ႉၽၼ်း ၸဝ်ႈသြႃႇ ၽွင်းဝႆႈၽြႃး ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ပိူင်ပဵၼ်တႄႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈဝႆႉပၼ် ပွၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ Social media (ၽႃႇသႃႇမၢၼ်ႈ) ၽႄႈမိူဝ် ၵၢဝ်ႇၼႄး RCSS/SSA ၵႂႃႇၼိူဝ် Online ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်တင်ႈၸႂ် ယႃႉၵဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင် မုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA ၵူၺ်းသေဢမ်ႇၵႃး တင်ႈၸႂ်သၢင်ႈပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၵႄႈ တႆး လႄႈ ပလွင်ႈ (ၸၢဝ်းလွႆ) ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်း တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ် ၵူၺ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႄးဝႃႈ RCSS/SSA ၽၼ်းၼႆၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢမ်ႇၸိုဝ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ သၢၵ်ႇသေႇသင်သေ တင်ႈၸႂ်ၵၢဝ်ႇၼႄး မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၵူၺ်း ၊ လိူဝ်ႈၼၼ်ႉတင်ႈၸႂ် ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်း တႆး တင်း ပလွင်ႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ၽိတ်းၵၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ၊ လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ လီမႆႈၸႂ်ၸွမ်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇဢုမ်မူႉ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်သေပွၵ်ႈ လႄႈ မီးသင်မႃးၵေႃႈ တူၺ်းထိုင်လူလွမ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ ၊ ပၼ်ႁႃ ၸဝ်ႈသြႃႇ လႄႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၾႆးၼႂ်း ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ သေ ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ တင်း ၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ၶဝ် တေဢုပ်ႇၵၼ် ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း လႄႈ ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS/SSA တေဢမ်ႇၶဝ်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၸွမ်းသင်။

ၼႂ်းဝၼ်းပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်တူဝ် ၸဝ်ႈသြႃႇ ၺၢၼ်ႇတေႃးပႃႇတ သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း