SSPP တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ပွတ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2022 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ႁွင်ႉပူႇၵေႇပူႇၵၢင်ႉၶဝ် ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ မွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ SSPP ၸႄႈဝဵင်းမၢႆ 34 ယွၼ်းၶွၼ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ပူႇၵေႇပူႇၵၢင်ႉ ၶိုၼ်းႁွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄ လွင်ႈလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်မႃးဝႃႈ တေလႆႈသႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ် သိုၵ်း SSPP ၼိုင်ႈႁိူၼ်းလႂ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20,000 ပျႃး၊၊ တေလူတ်းပၼ် ႁိူၼ်းဢၼ်မီးၵူၼ်းႁဵတ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်းတင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 700 လင်၊ ငိုၼ်းဢၼ် SSPP ၶဝ် တဵၵ်းၵဵပ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁႃသႂ်ႇပၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 October 2022 လိူၼ်သိပ်းဢိတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵုၼ်ႇသမ်ႉၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း၊ ၶဝ်သမ်ႉပေႃး ဢမ်ႇမီးၸႂ်ဢီးလူတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းသင် ႁူႉဝႃႈလူဝ်ႇလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးၶဝ်ယွၼ်းမႃးၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၼပ်ႉပဵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇထူင်၊ ငိုၼ်းႁူဝ် ပၢၵ်ႇသႅၼ်၊ ၼိုင်ႈပီႊ ၵဵပ်းဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်လၢႆပွၵ်ႈ ႁဝ်းၵူၼ်းမိူင်း ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဝႆႉတေႉတေႉ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ တီႈထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP တဵၵ်းၵဵပ်းၶွၼ်ႇ မႃးလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ၊ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတႄႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ဢီးလူ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူႉထိုင် လႆႈသႂ်ႇပၼ်ၵႂႃႇလၢႆပွၵ်ႈလၢႆၵမ်း၊ ပွၵ်ႈၵမ်းမၼ်းၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းသေ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉၵူၼ်းလူင်ၶဝ် ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇလူင်းထိုင်တီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ SSPP ၼႆႉ တင်းဢၼ်ၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ တင်းလၢႆးၶဝ်မိပ်ႇငႅၼ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ တၢင်းလၢတ်ႈလႄႈလၢႆးႁဵတ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁွႆးလဵဝ်ၵၼ်သေဢိတ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈႁၢပ်ႇသွင်မႃႇသွင်ၵၼ်းၼႆဝႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇပဵၼ် 4-5 မႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈၼႆႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ SSPP ၊ TNLA ၊ MNDAA ၊ AA ၊ PDF လႄႈ ပျီႇတုၸိတ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃးလႄး ဢၼ် SSPP ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ တဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တီႈၽဵဝ်ႈတၢင်း တင်ႈတႄႇဢဝ် ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၼၢမ် တေႃႇထိုင် ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၵေႇတု ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၵႂႃႇမႃးလွတ်ႈၽေးၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း