SSPP လႄႈ TNLA ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA ၼႂ်းဝၼ်းလိူၼ်သၢမ်မူၼ်း

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး / တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  သွင်ဢွင်ႈတီႈ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ  26 February 2021 (လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းလူႇၶူဝ်းတၢၼ်း တေၵႂႃႇ ၶိုၼ်ႈၵျွင်းလွင်းမွၵ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်လူင် လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း ယူႇၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဢၢင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၵွင်း၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၸႃႇပူဝ်ႇ ဢၼ်တိတ်းၸပ်း ဝၢၼ်ႈတေႃႉသၢင်ႇ ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ။

ယွၼ်ႉ SSPP လႄႈ TNLA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၸႂ်ၵူဝ်ႁႄ လႄႈ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇလူႇၵႂႃႇတၢၼ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ်လူင် လိူၼ်သၢမ်မူၼ်း  ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်းထွတ်ႈဝၼ်းမျၢတ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်းၸၢဝ်းပုတ်ႉထ ယူႇယဝ်ႉ။

ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:25 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသင်။

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 15 February 2021 ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ 26 February 2021 ဝၼ်းသိၼ်လိူၼ်သၢမ်မူၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း SSPP လႄႈ TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း