SSPP ဢွၼ်ဢဝ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီသေ သိုပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

တႃႇသွင်ၸုမ်း ႁႂ်ႈလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းၵပ်းသၢၼ်သွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP ဢွၼ်ဢဝ်ဢူၺ်းလီ TNLA သေ သိုပ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၸုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) လႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP) ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 7 January 2022 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽၢႆႇ SSPP ဢွၼ်ဢဝ်ဢူၺ်းလီ ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း TNLA သေ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶိုၼ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွတ်းတၢင်းသၢႆပၢင်ႇၵေႇတု ႁူဝ်ၼႃး ၵၢတ်ႇၽုၺ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢိၵ်ႇတင်း ပွတ်းၸိူဝ်းသၢႆၽၢႆႇတႂ်ႈတၢင်းၵႃး သီႇပေႃႉ-ၵျွၵ်းမႄး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဢၼ်မီးလွတ်ႇတေႃႈၵႅတ်သ်ႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လႄႈ ဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတင်းၼမ် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တူၵ်းၵိၼ်းၶၢၼ်ၸႂ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဢွၼ်ႇလၢႆး လူၺ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်သေ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ႁႅင်းလႄႈသင် သေႉၼႄးၵၼ်လႄႈသင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၽူႈတိတ်းတၢမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ မေႃႇၸႅၵ်ႇၽႄ ထွမ်ႇၶၢဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းလႄႈ သိုဝ်ႇတၢင်တူဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵူၺ်းၼႆ ၶႂ်ႈပွင်ႇလႅင်းၼင်ႇၼႆ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ ၶၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းၸိူဝ်းၶႂ်ႈယႃႉလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢၼ်တူႉဢၼ်ပွမ်မၼ်းတင်းၼမ်သေ ပိုၼ်ၽႄၶၢဝ်ႇပွမ် ၶၢဝ်ႇၽၢင်းယူႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃထတ်းသၢင်တူၺ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းၼိူဝ်ႉႁႃ လၢႆးလၢတ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမၼ်းသေ မၵ်းမၼ်ႈထွမ်ႇၶၢဝ်ႇဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းၵႂႃႇသေၵမ်း။

ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP လႄႈ ဢူၺ်းလီ ၸႂ်ႉလူတ်ႉၵႃးၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း လူင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းဝႃႈ တင်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) သေ ႁူမ်ႈၵၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆၼၼ်ႉ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈႁူႉမေႃထွမ်ႇ ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈမၼ်းသေၵမ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း