SSPP/SSA တီႉမတ်ႉပေႃႉထုပ်ႉ ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁဵဝ်း လႄႈ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း

ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁဵဝ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁဵဝ်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ၺၢပ်ႈထၢင်ႇ ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ သေဢမ်ႇၵႃး ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼၢင်းယိင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃး ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁဵဝ်းထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈမႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ လုင်းထုၼ်း ဢႃႇယု 40 ပီႊ (ၵူၼ်းမဝ်းလဝ်ႈ) ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁဵဝ်း ၵႂႃႇၺၢပ်ႈထၢင်ႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁဵဝ်းသေ ပေႃႉႁႅမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 12 August 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ လုင်းထုၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလုင်းထုၼ်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ တေပၼ်ငိုၼ်း တႃႇႁႅၼ်းသွမ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် လုင်းထုၼ်း တႃႇ 500,000 ပျႃး ဝႃႈၼႆသေတႃႉ SSPP/SSA ပၼ်ငိုၼ်း 100,000 ပျႃးၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်မႃႇသႃႇ လုင်းထုၼ်း တႄႉၵေႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး ပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁဵဝ်းၶဝ် လႆႈႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 19 August 2021 ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လုင်းထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ မိူင်းၵႅတ်ႈ ထုင်ႉမိူင်းယေႃသေ မၼ်းၸၢႆး မႃးတႄႇၼႃႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်ႈၶူၺ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁဵဝ်း ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁဵဝ်း ထုင်ႉၼမ်ႉပွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၽွင်းလုင်းထုၼ်း လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၵိုတ်းဝႆႉ မေးၼၢင်း လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႈၼိုင်ႈ”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ  ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုင်းထုၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိၼ်လဝ်ႈ မၵ်ႉလဝ်ႈသေတႃႉ မၼ်းၸၢႆး ဢမ်ႇၽိတ်းလုၵ်ႈ ၽိတ်းမႄး ဢမ်ႇၵႂႃႇၽိတ်းၽႅၵ်ႇၽႂ်၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA သမ်ႉ တီႉမတ်ႉလုင်းထုၼ်းၵႂႃႇ ၺၢပ်ႈထၢင်ႇသေ ပေႃႉႁႅမ် ထိုင်တီႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၸိူင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်သေဢိတ်း၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုင်းထုၼ်း ၵိၼ်လဝ်ႈ မဝ်းလဝ်ႈသေ ၽိတ်းလုၵ်ႈ ၽိတ်းမေး ၽိတ်းၽႅၵ်ႇပိူၼ်ႈၵေႃႈယဝ်ႉ ထုၵ်ႇလီတီႉၺွပ်း သင်ႇသွၼ်မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ် ဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈပၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢၼ်ၵႂႃႇၼွၼ်းထင်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼႃး ဢိူင်ႇၵုၼ်ႁဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်မူႇ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶိင်းထွၼ်း SSPP/SSA ၵၢၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်းသေ ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ် လူႉလၢႆၼၢင်းယိင်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉ သႅၼ်ႇႁွင်ႉပၢဝ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈသေ ၶိင်းထွၼ်း SSPP/SSA ၸင်ႇၶိုၼ်းလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း လုၵ်းၼွၼ်းၸဝ်ႈႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ် SSPP/SSA ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆၼွၼ်းၸွမ်းၼႆႉ ပဵၼ်မႄႈမၢႆႈ ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း လူႉသဵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ လႄႈ လွင်ႈမၼ်းၼၢင်း ၶိုင်ဢၢင်ႈထုၵ်ႇ သိုၵ်း SSPP/SSA ၵၼ်ႉၸၼ်ၼႆႉၵေႃႉ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ် တဵင်ၵႂၢမ်းလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉ ဢမ်ႇပၼ်ၵႂႃႇတိူင်ႇလၢတ်ႈတီႈလႂ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ၼႆႉ မိူဝ်းၼွၼ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈသေ သမ်ႉၶိုၼ်း ၶိုင်ဢၢင်ႈၵၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသေဢိတ်း ပဵၼ်သိုၵ်းတႆးသေ ပေႉၵိၼ်လူလၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၸိူင်ႉၼႆ သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈၼႃႇလိူဝ်သေ သိုၵ်းတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ်မႃးပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉမတ်ႉ ၸၢႆးဢူဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵျွင်း ဢိူင်ႇသီႇထွၵ်ႈ ထုင်ႉၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၵႂႃႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ပေႃႉထုပ်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ထိုင်တီႈပေႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း