SSPP/SSA တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉၵေးသီး

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁူႈ ဢိူင်ႇမိူင်းၵၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွၼ်းၸၢၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈထုၵ်ႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တဵၵ်းတဵင်ၺွပ်းၸႂ်ႉသူင်ႇတၢင်း ထိုင်တီႈၶႃၶတ်းသေၵၢၼ်းယူႇၸွမ်းတၢင်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈသမ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ထုၵ်ႇၸႂ်ႉၵႂႃႇၼႄတီႈပေႉပုၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

SSPP/SSA တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉၵေးသီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 4 June 2021 (လိူၼ်ႁူၵ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီးတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁူႈ ၸိုဝ်ႈ လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇပေႃးတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ ၸႂ်ႉႁၢပ်ႇၶျေႃး သူင်ႇတၢင်း ပၼ်ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇထူပ်းႁၼ်ၶိုၼ်း လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ ၶႃၶတ်းဝႆႉသေ ၵၢၼ်းယူႇၸွမ်းတၢင်း ယိုၼ်ႈမိုဝ်းႁႃလွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မိူဝ်ႈသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ်ၶဝ် ၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ လုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ တိုၵ်ႉပႆလႆႈလီယူႇ ၽိူဝ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵႂႃႇႁၼ်မၼ်းသမ်ႉ ၶႃၶတ်းသေၵၢၼ်းယူႇၸွမ်းတၢင်းဝႆႉလႄႈ သမ်ႉဢမ်ႇယူႇလီထႅင်ႈ၊ လွင်ႈတၢင်းလုင်းထုၼ်းဢွင်ႇ လႆႈႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်လၢႆလၢႆလႄႈ ၸွင်ႇထုၵ်ႇပေႃႉထုပ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းၶႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈလူမ်းၼၢဝ်မၼ်းၶိုၼ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈထၢမ်လွင်ႈတၢင်းမၼ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ဝႃႈၼႆ။

SSPP/SSA တဵၵ်းတဵင်ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းထုင်ႉၵေးသီး

သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ − မီးထႅင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇႁူႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈလုင်းၸၢႆးၼွင်ႉ ဢႃႇယု 46 ပီႊ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းတီႈႁိူၼ်းမၼ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:00 မူင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 3 June 2021 သေ လႆႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းဝၼ်းထီႉ 4 June ၼႆႉၶႃႈ၊ လုင်းၸၢႆးၼွင်ႉ ၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်သိူဝ်သင်သေ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ၸႂ်ႉမၼ်းၵႂႃႇၼႄ တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ႁႂ်ႈသၢင်ႇထုၵ်ႇပႃး တႃႇႁဵတ်းတပ်ႉပၵ်းတပ်ႉ ပေႉပုၼ်ႈၶူဝ်းလၢႆး၊ သိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဝႃႈတီႈႁင်းမၼ်း “ႁဵတ်းသင်သူဢမ်ႇၶႂ်ႈၸွႆႈႁဝ်း ႁဵတ်းသင်လႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းလူင်သူပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်းထူပ်းႁဝ်း ပေႃးပဵၼ်ၶူဝ်းလၢႆးသမ်ႉ သူလႅၼ်ႈႁႃလႅၼ်ႈႁႃ” ဝႃႈတီႈမၼ်းၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း SSPP/SSA ၵႂႃႇႁွင်ႉ လုင်းပႃႉၸိင်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝႃႈၼႆသေ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈပွတ်းတၢင်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း